Afbalancering af dæk

Ryster hjulene, når du kører – Så trænger de til en afbalancering af dæk hos os.

Afbalancering af dæk

Få afbalancering af dæk / hjul på bilen, så du undgår rystelser og vibrationer under kørslen.

Det kan også give for stort slid på ophæng og styretøj, roterende dele og dæk.

Ved af afbalancere dækkene / hjulene sørger vi for at fordele vægten ens på hele dækkets omkreds.

Vi afbalancerer dem ved at placere dem i en afbalanceringsmaskine. Maskinen måler hjulenes balance under rotation og indikerer, hvor en eventuel modvægt skal placeres, så hjulet kommer i balance.

Pris: 450 kr.

Prisen indeholder afbalancering af 4 hjul, inklusiv af- og påmontering.

Ring 7230 2025